bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ZMIANA

Przetargi i zamówienia

OGŁOSZENIE nr 13/19 (ZAPYTANIE OFERTOWE) przedmiot zamowienia: adsorpcyjny osuszacz powietrza z higrostatem mechanicznym

ZAPYTANIE OFERTOWE

AAA

OGŁOSZENIE nr 12/19 (ZAPYTANIE OFERTOWE) złożenie oferty handlowej na zestaw hydroforowy oraz pompę płuczącą

ZAPYTANIE OFERTOWE

AAA

OGŁOSZENIE nr 11/19 (ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ) dot. dostawy elementów automatyki do SUW Zamienie

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

AAA

OGŁOSZENIE nr 10/19 dot. dostawy elementów automatyki i hydrauliki do SUW Zamienie

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

załącznik nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

aaa

OGŁOSZENIE nr 9/19 dot. dostawy rur i elementów hydrauliki do SUW Zamienie

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

załącznik nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

aaa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 8/19 dot. zakupu nowego samochodu dostawczego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AAA

OGŁOSZENIE nr 7/19 dot. sprzedaży używanych samochodów ciężarowych

OGŁOSZENIE

załącznik nr 1

załącznik nr 2

aaa

ZAMÓWINIE nr 6/19 (drugie) dot. dostawy elementów automatyki do stacji uzdatniania wody w Zamieniu

ZAMÓWIENIE

załącznik nr 1

załącznik nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

aaa

ZAMÓWIENIE nr 5/19 dot. wykonania i konserwacji 10 agregatów prądotwórczych zainstalowanych w obiektach Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

ZAMÓWIENIE

załącznik nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

aaa

UNIEWAŻNIENIE ZAMÓWIENIA nr 4/19 - POBIERZ

ZAMÓWIENIE nr 4/19 dot. dostawy elementów automatyki do stacji uzdatniania wody w Zamieniu

ZAMÓWIENIE

załącznik nr 1

załącznik nr 2

aaa

ZAMÓWIENIE nr 3/19 dot. wykonanie remontu przepompowni ścieków położonej na terenie dz. nr ew. 24/46 u zbiegu ul. Krasickiego i Torowej w Nowej Iwicznej.

ZAMÓWIENIE

AAA

ZAMÓWIENIE nr 2/19 dot. wykonanie i dostawa 6 sztuk zbiorników filtracyjnych oraz 1 zmodyfikowanego zbiornika aeracyjnego na SUW Zamienie

ZAMÓWIENIE

aaa

ZAMÓWIENIE nr 1/19 dot. wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w mc Janczewice i Lesznowola - V etap

ZAMÓWIENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

AAA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. remontu 6 przepompowni ścieków polegający na montażu zasuw na przewodach kanalizacji grawitacyjnej na terenie gminy Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

AAA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. budowy sieci kanalizacji Janczewice i Lesznowola  - V etap.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AAA

II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola w gminie Lesznowola - V etap.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6A

załącznik nr 6B

załącznik nr 6C

załącznik nr 6C uzupełnienie

załącznik nr 6D

załącznik nr 7, 7.1, 7.2 dostępny jest do zapoznania w siedzibie naszej spółki lub w formie elektronicznej. W tej sprawie należy sie kontaktować z p. Pawłem Turowskim p.turowski@lpk-lesznowola.pl tel 22 757 94 32 wew.16

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja nr 1

aaa

INFORMACJA O WYBOERZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. wykonanie projektu budowlanego zamiennego wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia  na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AAA

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego zamiennego wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zamienie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

aaaa

UCHWAŁA w sprawie wyboru oferty i wyłonienia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych LPK Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli za lata obrotowe 2018 i 2019.

UCHWAŁA NR 112/III/2018

AAA

Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli za lata obrotowe 2018 i 2019.

OGŁOSZENIE WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

AAA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU dot. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Janczeiwce i Lesznowola w gminie Lesznowola - V etap.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

AAA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola w gminie Lesznowola - V etap.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

sprostowanie do treści ogłoszenia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik 6A

załącznik nr 6B

załącznik nr 6C

załącznik nr 6C uzupełnienie

załącznik nr 6D

załącznik nr 7, 7.1, 7.2 dostępny jest do zapoznania w siedzibie naszej spółki lub w formie elektronicznej. W tej sprawie należy kontaktować się z p. Pawłem Turowskim - p.turowski@lpk-lesznowola.pl tel 22 757 94 32 wew. 16

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja nr 1

aaaa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. remont przepompowni ściekow polegający na montażu 6 zasuw na przewodzie kanalizacji grawitacyjnej na terenie gminy Lesznowola

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY

AAA

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. remont przepompowni ścieków polegający na montażu 6 zasuw na przewodzie kanalizacji grawitacyjnej na terenie gminy Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

załącznik nr 1 spełnianie warunkow

załącznik nr 2 wykaz robót

załącznik nr 3 uprawnienia

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

aaa

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. budowa linii kablowej zasilającej i sterującej, która połączy dwa ujęcia wody zlokalizowane na działkach 22/11 i 22/5 z obiektem stacji uzdatniania wodyna działce nr 5/108 w Zamieniu gm. Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

załącznik nr 1 spełnianie warunków

załącznik nr 2 wykaz robót

załącznik nr 3 uprawnienia

załącznik nr 4 brak podstaw

załącznik nr 5 oferta

załącznik nr 6 umowa

aaa

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA BAZY TECHNICZNO-BIUROWEJ Z ZAPLECZEM MAGAZYNOWO-GARAŻOWYM

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

załącznik nr 1 - oświadczenie o kompetencjach i uprawnieniach

załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu

załącznik nr 4 - wzór umowy

załącznik nr 5 - formularz oferty

załącznik nr 6 - wstępna koncepcja

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW:

informacja nr 1

informacja nr 2

aaa

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla bazy techniczno biurowej z zapleczem magazynowo - garażowym

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

AAA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. budowa kablowej wew. linii zasilającej SUiUW Mysiadło

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AAAA

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU NA ROBOTY ELEKTRYCZNE dot. budowa kablowej wew. linii zasilającej oraz złącza kablowego w celu przyłączenia SUiUW Mysiadło ul Geodetów 28E dz. 7/47 gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY ELEKTRYCZNE

załącznik nr 1 - spełnianie warunków    

załącznik nr 2 - wykaz robót

załącznik nr 3 - uprawnienia 

załącznik nr 4

załącznik nr 4A

aaa

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO dot. budowa kablowej wew. linii zasilającej oraz złącza kablowego w celu przyłączenia SUiUW Mysiadło ul. Geodetów 28E dz. 7/47 gmina Lesznowola

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

AAAA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY ELEKTRYCZNE dot. budowa kablowej wew. linii zasilającej oraz złącza kablowego w celu przyłączenia SUiUW Mysiadło ul. Geodetów 28E dz. 7/47 gmina Lesznowola

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIUNIU NA ROBOTY ELEKTRYCZNE

załącznik nr 4

załącznik nr 4A

aaa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. wykonania projektu i remont istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kosowskiej ul. Nadrzeczna dz. nr ew. 116/1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AAA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. wykonanie projektu i remontu istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kosowskiej ul. Nadrzeczna dz. nr ewid. 116/1 Wólka Kosowska

OGŁOSZENIE NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA BAZY TECHNICZNO-BIUROWEJ WRAZ Z SIWZ

załącznik nr 1 oświadczenie o kompetencjach i uprawnieniach

załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu

załącznik nr 4 wzór umowy

zalącznik nr 5 formularz oferty

załącznik nr 6 wstępna koncepcja

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

załącznik nr 1 - spełnienie warunków

załącznik nr 2 - brak podstaw

załącznik nr 3 - uprawnienia

załącznik nr 4 i 4A - wykaz robót

załącznik nr 5 - umowa

załącznik nr 6, 6A, 6E

załącznik nr 6B, 6C, 6D

załącznik nr 7 - oferta

aaaa

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja nr 1

aaa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. przebudowy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Lesznowoli w sposób umożliwiajacy zmianę technologii odprowadzania ścieków z podciśnieniowej na ciśnieniową i grawitacyjną.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. przebudowy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Lesznowoli w sposób umożliwiający zmianę technologii odprowadzania ścieków z podciśnieniowej na ciśnieniową i grawitacyjną.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

BIOZ

profil

studnia profil

załącznik nr 1 - projekt

załącznik nr 2 - opis techniczny projekt

załącznik nr 6 - schemat szafka

załącznik nr 7 - przedmiar

załącznik nr 10 - stwior

załącznik nr 3 - spełnienie

załącznik nr 4 - osoby zdolne

załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 8 - umowa

załącznik nr 9 - oferta

aaa

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dot. przebudowy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężenej w Lesznowoli w sposób umożliwiający zmianę technologii odprowadzania ścieków z podciśnieniowej na ciśnieniową i grawitacyjną.

aaa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. przebudowy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Lesznowoli w spsób umożliwiający zmianę technologii odprowadzania ścieków z podciśnieniowej na ciśnieniową i grawitacyjną.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

BIOZ

profil

studnia profil

załącznik nr 1 - projekt

załącznik nr 2 - opis techniczny projekt

załącznik nr 6 - schemat szafka

załącznik nr 7 - przedmiar

załącznik nr 10 - stwior

załącznik nr 3 - spełnienie

załącznik nr 4 - osoby zdolne

załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 8 - umowa

załącznik nr 9 - oferta

aaa

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dot. wykonania projektu i remontu istniejącej pompowni ścieków w Wolce Kosowskiej ul. Nadrzeczna dz. nr ewid. 116/1

aaa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE dot. wykonania projektu i remontu istniejącej pompowni ścieków w Wólce Kosowskiej ul. Nadrzeczna dz. nr ewid. 116/1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

załącznik nr 6 - PFU

załącznik nr 6A

załącznik nr 6B

załącznik nr 6C

załącznik nr 6D

załącznik nr 6E geologia

załącznik nr 1 spełnianie warunków

załącznik nr 2 brak podstaw

załącznik nr 3 uprawnienia

załącznik nr 4 wykaz robót

załącznik nr 5 umowa

załącznik nr 7 oferta

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja nr 1

aaa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. dostawy i wymiany wodomierzy wraz z nadajnikami radiowymi do zdalnego odczytu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AAA

PRZETARG NIOGRANICZONY na dostawę i wymianę wodomierzy wraz z nadajnikami radiowymi do zdalnego odczytu

OGŁOSZENIE

załącznik nr 1 do SIWZ - umowa

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

aaa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. wykonania remontu przepompowni ścieków w Starej Iwicznej u zbiegu ulicy Słonecznej i Nowej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AAA

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie remontu przepompowni ścieków w Starej Iwicznej u zbiegu ulicy Słonecznej i Nowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

informacja nr 1

informacja nr 2

aaa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego SUW Zamienie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AAA

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie usługi Inspektora Nadzoru Iwestorskiego dla zadania "Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Zakładowej w miejscowości Zamienie gm. Lesznowola wraz z zewnętrzną siecią wodociągową"

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

załącznik nr 3 - wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia

aaa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. budowy SUW Zamienie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

AAA

OGŁOSZENIE o zamowieniu na roboty budowlane BUDOWA Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zamienie

Ogłoszenie o zamowieniu na roboty budowlane

zmiana SIWZ

załącznik nr 1 - spełnianie warunków

załącznik nr 2 - brak podstaw

załącznik nr 3 - uprawnienia

załącznik nr 4 - wykaz robót

załącznik nr 5 - umowa

załącznik nr 6 - przebieg

załącznik nr 6A - przedmiary

załącznik nr 9 - oferta

aaa

informacje i odpowiedzi na pytania oferentów:

informacja nr 1

informacja nr 2

informacja nr 3

informacja nr 4

informacja nr 5

informacja nr 6

informacja nr 7

informacja nr 8

aaa

Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie dot. postępowania na opracowanie koncepcji bazy techniczno-biurowej

Załącznik nr 1 - formularz wniosku

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

a

Informacja o WYNIKU wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola - etap II, III i IV

a

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu na dostawę i wymianę wodomierzy z nadajnikami radiowymi

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3Ogłoszeni

a

Ogłoszenie o zamówieniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego - budowa kanalizacji Janczewice i Lesznowola

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - projekt umowy

a

Ogłoszenie o zamówieniu -Przetarg nieograniczony Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Janczewice i Lesznowola w Gminie Lesznowola. - II, III i IV etap

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 przedmiar ETAP II

Załącznik nr 6A przedmiar Etap III

Załącznik nr 6B przedmiar Etap IV

Załącznik nr 6C grafika Etap II

Załącznik nr 6D grafika Etap III

Załącznik nr 6E grafika Etap IV

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7.1

Załacznik nr 7.2

Załącznik nr 8 specyfikacja techniczna wykonania robót

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Odpowiedż na pytania oferentów

informacja nr 1

informacja nr 2

informacja nr 3

informacja nr 4

informacja nr 5

informacja nr 6

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Janczewicach i Lesznowoli etap II, III i IV

a

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i rozbudowę mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Łazach

SIWZ

Zmiana ogłoszenia i SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty 

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu  

Załącznik nr 3 - wykaz robót 

Załącznik nr 4 - wykaz osób uczestniczacyuch w wykonaniu zamówienia 

Załącznik nr 5 - zestawienie kosztorysów

Załącznik nr 6 - wzór umowy 

Załącznik nr 7 - przedmiar robót 

Załącznik nr 8  

Odpowiedź na pytania oferentów

Informacja 1- pobierz

Informacja 2 - pobierz

Informacja 3 - pobierz

Informacja 4 - pobierz

Informacja 5 - pobierz

Informacja 6 - pobierz

Informacja 7 - pobierz

Informacja 8 - pobierz

Informacja 9 - pobierz

Informacja 10 - pobierz

Informacja 11 - pobierz

Informacja 12 - pobierz

Informacja 13 - pobierz

Informacja 14 - pobierz

Informacja 15 - pobierz

a

Ogłoszenie o zamówieniu usługi polegającej na pełnieniu w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ściekow w Łazach

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu

Załącznik nr 3 - wykaz robót

Załącznik nr 4 - wykaz osób uczestniczacych w wykonaniu zamówienia

Zalacznik nr 5 - wzór umowyOpublikował: Łukasz Zimnicki
Publikacja dnia: 13.09.2019
Podpisał: Kazimierz Jabłoński
Dokument z dnia: 13.09.2019
Dokument oglądany razy: 20 639