bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP SmodBIP

O podmiocie

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lesznowoli ul. Poprzeczna 50
05-506 Lesznowola
NIP: 1231200082 REGON: 142133018
sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000349630 kapitał zakładowy 90.210.000 zł

Dalsze informacje „ O podmiocie” prezentujemy na poszczególnych podstronach.Opublikował: Łukasz Zimnicki
Publikacja dnia: 31.07.2019
Podpisał: Kazimierz Jabłoński
Dokument z dnia: 31.07.2019
Dokument oglądany razy: 6 373