bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP SmodBIP

Status prawny

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019r., poz. 505 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019r.,poz. 712 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.)
  • Aktu przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Aktem założycielskim spółki pod firmą LESZNOWOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z dnia 15 grudnia 2009 r.
  • Uchwały Nr 55/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19.03.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lesznowola (Dz.U. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 4520)

Założycielem Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest Gmina Lesznowola.Opublikował: Łukasz Zimnicki
Publikacja dnia: 26.04.2019
Podpisał: Kazimierz Jabłoński
Dokument z dnia: 26.04.2019
Dokument oglądany razy: 6 915