bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP SmodBIP

Rejestry i ewidencje

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

  • odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • korespondencji wpływającej do Spółki,
  • korespondencji wysyłanej przez Spółkę,
  • spraw prowadzonych w obrębie poszczególnych haseł jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  • pracowników i byłych pracowników,
  • wystawionych faktur,
  • rozliczeń z odbiorcami usług,
  • dokumentacji technicznej obiektów Spółki,
  • dokumentów przechowywanych w składnicy akt oraz wybrakowanych.Opublikował: Łukasz Zimnicki
Publikacja dnia: 13.04.2017
Podpisał: Kazimierz Jabłoński
Dokument z dnia: 13.04.2017
Dokument oglądany razy: 4 781