bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP SmodBIP

Organizacja

Organizacja Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (dalej: Spółka) została określona Regulaminem organizacyjnym przyjętym przez Zarząd Spółki uchwałą nr 14/1/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. oraz zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Strukturę organizacyjną przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do w/w regulaminu.Opublikował: Katarzyna Pytkowska
Publikacja dnia: 14.06.2016
Podpisał: Kazimierz Jabłoński
Dokument z dnia: 10.06.2016
Dokument oglądany razy: 7 507